UAB “Transporto valdymas” konkurso būdu parduoda transporto priemones / mechanizmus.

Konkurso dalyvis, norintis dalyvauti konkurse turi pateikti pardavėjui pasiūlymą pagal žemiau pridėtose Konkurso tipinėse sąlygose pateikiamas formas.

Konkurso dalyvis pasiūlymą ir reikalaujamus dokumentus turi pateikti (atvežti, atsiųsti paštu ar pristatyti per pasiuntinį) pardavėjui užklijuotame voke pardavėjo Administracijos biuro (korespondencijos) adresu UAB “Transporto valdymas”, Kirtimų g. 47, LT-02244 Vilnius arba atsiųsti elektroniniu paštu pardavimai@tpvaldymas.lt iki kiekvienos mėnesio savaitės penktadienio 8:59 val. Ant voko turi būti užrašyta: “UAB “Transporto valdymas” Transporto priemonių pardavimo konkursui. Neatplėšti iki 2020 m. (nurodoma tos savaitės penktadienio data, kuriai dalyvis teikia pasiūlymą) 9:00 val.“. Konkurso dalyvio pavadinimas (vardas, pavardė – jei konkurse dalyvauja fizinis asmuo), adresas, faksas, telefono numeris. Jei pasiūlymas teikiamas e-paštu, paskirties (subject) laukelyje, o jeigu faksu,  pirmojo lapo viršuje turi būti parašyta „Transporto pardavimo konkursui“.

Konkursui pateiktų pasiūlymų peržiūrėjimo ir pasiūlymų nagrinėjimo procedūros vyksta kiekvienos mėnesio savaitės penktadienį (darbo dienomis) nuo 9:00 val. Jei ši diena yra nedarbo diena, pasiūlymų nagrinėjimo procedūros vykstą kitą po šios dienos einančią darbo dieną. Konkurso dalyviai į vokų plėšimo procedūrą nekviečiami.

DĖMESIO! Lietuvos Respublikoje paskelbto karantino laikotarpiu dirbame nuotoliniu būdu, todėl pasiūlymą siunčiant paštu arba pristatant į biurą būtina prieš tai susiderinti su už pardavimą atsakingu asmeniu.

TRANSPORTO-PRIEMONIŲ-PARDAVIMO-KONKURSO-BŪDU-TIPINĖS-SĄLYGOS

TRANSPORTO-PRIEMONIŲ-IR-MECHANIZMŲ-SĄRAŠAS-2020.10.02-KONKURSUI.xlsx

UAB “Transporto valdymas” viešo aukciono būdu parduoda transporto priemones / mechanizmus.

Transporto priemonių aukcionas bus vykdomas 2020 m. spalio 1 d. Aukciono pradžia – 08:00, aukciono preliminarios pabaigos numatomos nuo 19:00 iki 20:00. Detalesnė informacija apie dalyvavimo sąlygas internetinėje svetainėje www.evgauto.lt

TRASNPORTO PRIEMONIŲ IR MECHANIZMŲ SĄRAŠAS 2020.10.01 AUKCIONUI

UAB “Transporto valdymas” parduodamas transporto priemones taip pat galite rasti ir mūsų partnerių puslapiuose:

Kirtimų g. 47, LT-02244 Vilnius

8 694 57022

info@tpvaldymas.lt

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

Savaitgalis

07:30 – 16:30

07:30 – 16:30

07:30 – 16:30

07:30 – 16:30

07:30 – 15:15

Nedirbame