UAB “Transporto valdymas” konkurso būdu parduoda transporto priemones / mechanizmus.

Konkurso dalyvis, norintis dalyvauti konkurse turi pateikti pardavėjui pasiūlymą pagal žemiau pridėtose Konkurso tipinėse sąlygose pateikiamas formas.

Konkurso dalyvis pasiūlymą ir reikalaujamus dokumentus turi pateikti (atvežti, atsiųsti paštu ar pristatyti per pasiuntinį) pardavėjui užklijuotame voke pardavėjo Administracijos biuro (korespondencijos) adresu UAB “Transporto valdymas”, Smolensko g. 5, LT-03202 Vilnius arba atsiųsti elektroniniu paštu pardavimai@tpvaldymas.lt iki kiekvienos mėnesio savaitės penktadienio 9:00 val. Ant voko turi būti užrašyta: “UAB “Transporto valdymas” Transporto priemonių pardavimo konkursui. Neatplėšti iki 2019 m. (nurodoma tos savaitės penktadienio data, kuriai dalyvis teikia pasiūlymą) 9:00 val.“. Konkurso dalyvio pavadinimas (vardas, pavardė – jei konkurse dalyvauja fizinis asmuo), adresas, faksas, telefono numeris. Jei pasiūlymas teikiamas e-paštu, paskirties (subject) laukelyje, o jeigu faksu,  pirmojo lapo viršuje turi būti parašyta „Transporto pardavimo konkursui“.

Konkursui pateiktų pasiūlymų peržiūrėjimo ir pasiūlymų nagrinėjimo procedūros vyksta kiekvienos mėnesio savaitės penktadienį (darbo dienomis) nuo 9:00 val. Jei ši diena yra nedarbo diena, pasiūlymų nagrinėjimo procedūros vykstą kitą po šios dienos einančią darbo dieną. Konkurso dalyviai į vokų plėšimo procedūrą nekviečiami.

TRANSPORTO-PRIEMONIŲ-PARDAVIMO-KONKURSO-BŪDU-TIPINĖS-SĄLYGOS

TRANSPORTO PRIEMONIŲ IR MECHANIZMŲ SĄRAŠAS 2019.09.20 KONKURSUI

Smolensko g. 5, LT-03202 Vilnius

(8 5) 278 2465

info@tpvaldymas.lt

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

Savaitgalis

07:30 – 16:30

07:30 – 16:30

07:30 – 16:30

07:30 – 16:30

07:30 – 15:15

Nedirbame